top of page

Obec Podhájska

Mrtvé moře v srdci Evropy: za zdravím a odpočinkem do Podhájske

Obec Podhájska se nachází na jižních výběžcích Pohronské pahorkatiny v nadmořské výšce 170 m. Je jednou z nejstarších obcí na Slovensku.

Najdete ji v trojúhelníku Nitra, Levice a Nové Zámky, 12 km od Šuran.

"Zázračná voda"

Voda z vřídla Podhájska je světovým unikátem s blahodárnými účinky na celý organismus člověka. Podrobná studie prokázala, že při některých problémech, (zejména při astmatu a různých kožních vyrážkách, má voda z Podhájske hlubší a stálejší regenerační efekt než voda z Mrtvého moře.

Průzkumem vrtu bylo zjištěno, že se jedná o vodu třetihorního moře. Ve spodních vrstvách byly nalezeny zuby ryb, pylová zrna tehdejších rostlin a další biologický materiál, z něhož lze usuzovat na stáří pramene. Podloží vřídla spadá do relativně mladé tektonické oblasti a ještě v nedávné minulosti, kolem roku 1880, se zde podzemní síly ohlásily silným zemětřesením. Díky tomuto podloží se voda přirozeně ohřívá, obohacuje o zemskou energii a pak se pod vysokým tlakem s vydatností 50 litrů za vteřinu a teplotou 80 °C tlačí na povrch.

Slovenské „Mrtvé moře“ uzdravilo již tisíce lidí.

Výlety v Podhájske

Mariánska Čeľať (3 km)

Tato pustina vzdálená asi 3 km od Podhájske je historickým nálezem až doby bronzové a poprvé se připomíná v r. 1210. Najdete tu zajímavé ruiny kláštera a nerušené přírodní prostředí. Tato lokalita je vhodná na cykloturistiku a procházky.

 

Jezero Tona Šurany (16km)

Též velmi vyhledávanou lokalitou je jezero a areál Tona v Šuranech. Nacházejí se tu dětské bazény, tobogán a je tu možnost zapůjčení vodních kol. Rekreační areál je využívaný během letní sezóny. Otevření je zpravidla od 9.00 do 19.00 hod. Během sezóny se v areálu konají tradiční sportovní a kulturní akce.

Kamenné obydlí v Brhlovci

V obci se nachází jedinečný komplex jeskynních obydlí vytesaných do tufu ze 17.–18. století. Byly obývané v čase tureckých nájezdů. Potom sloužily jako sklady a pivnice. Jeden objekt je upravený na muzeální expozici lidového bydlení, která je součástí Tekovského muzea. Skalní obydlí usedlost č. 142 obdržela mezinárodní ocenění za záchranu a restauraci architektonické památky Europa Nostra 1993.

Levický hrad

Nejstarší historickou architektonickou památkou, která je ozdobou města Levice, je kamenný hrad z konce 13. století. První písemná zpráva o jeho existenci pochází z roku 1318. Na jeho výstavbu bylo vybráno strategicky dobře chráněné místo na konci výběžku Štiavnického pohoří, odkud byl výborný výhled na široké okolí a močálový terén ztěžoval přístup k němu. Prvním známým majitelem Levického hradu byl Matúš Čák Trenčianský. Po jeho smrti se hrad stal královským majetkem. Král Karol Róbert daroval hrad a panství svojí manželce Alžbětě. Pod sílící hrad se začali stěhovat obyvatelé z okolních vesnic, takže v 14. století vznikla obec Nové a nebo Veľké Levice, které patřily k Levickému hradu.  

Město Nitra

Nitra, někdy též nazývané "Matka slovenských miest" se od udělení městských práv v r. 1248 rozvíjelo jako centrum obchodu, kultury a umění. Z nejstarších dob se nám zachovaly vzácné archeologické lokality (jako např. Nitra-hrad, Mačací Hrádok, hradisko Lupka, hradisko Šindolka, hradisko Zobor, Martinský vrch, aj.). V centru města se zachovalo množství historických objektů, především budov. V současnosti se na území města Nitry nachází celkem 57 kulturních památek. Od roku 1981 je Nitra – Horní město vyhlášené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu, spolu s ochranným pásmem, která zabírá skoro celou zastavenou část vrchu Zobor. V roce 1992 bylo Dolní město (pěší zóna, centrum města okolo Štefánikové ulici a oblast pod Kalváriou) vyhlášené za Památkovou zónu. I přes vícero nepřátelských vpádů a válek se dodnes zachovalo množství cenných objektů, např. Nitriansky hrad spolu s podhradím a zástavba okolo pěší zóny. Architektonické památky, jako např. kostelík Michala Archanjela v Dražovciach, se nacházejí i v okrajových částech města.

Ochutnávka vín v Topoľčiankach

Rok 1293 je rokem "rodného listu" městečka Topoľčianky. První zmínka o pěstování vinic v Topolčankach je z roku 1723. Za éry grófa Keglevich de Businu nastal rozvoj vinohradnictví v roce 1750, kdy gróf dovedl z rodných balkánských majetků v Dalmácii kvalifikované odborníky do Topoľčianok. V letech 1800–1830 bylo zvelebované ovocnářství a vinohradnictví francouzským specialistou Gagcem.

Národný Žrebčín

Národní hřebčín Topoľčianky, š. p. dnes patří mezi nejvýznamnější světové hřebčíny a je možné ho právem zařadit za kulturní dědictví národa. Je specializovaným zařízením pro chov koní na jednotlivých výrobních objektech, které svojí architekturou, urbanistickým řešením a citlivým zakomponováním historických vzácných budov do okolní přírody slouží ku cti tehdejších projektantů a stavbařů. Během více než 80-leté existence pracovníci, jezdci a koně Národního hřebčína Topoľčianky reprezentovali Slovensko na nejvýznamnějších národních a mezinárodních chovatelských a sportovních závodech. Jeho vitríny zdobí nejvzácnější vavříny a trofeje z těchto akcí.

Arboretum Tesárske Mlyňany (18 km)

Když budete mít chuť pokochat se nádhernými květinami a stromy různých druhů z různých koutů světa, můžete navštívit arboretum v Tesárskych Mlyňanoch. Tato návštěva určitě stojí za to.

Okolí

Obec Podhájska vznikla v roce 1960 sloučením obcí Belek a Svätuša. Archeologické nálezy i kroniky připomínají, že obě obce patří k nejdéle osídleným na Slovensku. Jejich historie je starší než 5000 let. Najdete zde dva římskokatolické kostely, knihovnu, letní kino.

Podhájska se nachází v nadmořské výšce 170 metrů na jižních výběžcích Pohronské pahorkatiny (od 288 do 161 m. n. m.). Patří do Novozámeckého okresu a do Nitranského kraje. Leží na železniční trati mezi Levicemi a Šuranami, sousedí s obcemi Trávnica, Radava, Pozba, Veľké Lovce, v blízkosti dálničního spojení do Budapešti a Vídně. Mikroregion Podhájska uspokojí i náročné turisty. Krásné lesy lákají k procházkám, turistické stezky vás zavedou k historickým památkám v okolí obce, např. ke zřícenině Paulínského kláštera na Mariánskej Čeľadi. Oblast je ideální i pro cykloturistiku, také kulturní a historické památky odhalují dávnou minulost.

Plánujte-li výlety do Nitry, Arboreta v Mlyňanech, příp. cestu do Maďarska. Štúrovo už opět spojuje staronový most přes Dunaj do Ostřihomi.

K výletům doporučujeme tato místa:

Termální koupaliště Podhájska
Termální koupaliště Nové Zámky (20 km) – podobný areál jako Podhájská.
Termální koupaliště Štúrovo (50 km).
Termální koupaliště Margita Ilona – Santovka (30 km).
Přírodní jezero v Šuranech  – areál TONA 10 km – tobogán, půjčovna lodí, občerstvení.
Přírodní jezero Černík a Komjatice (15 km) – surfování, rybaření.
Hlavní město Bratislava

bottom of page